بخش اخبار

 

آخرین اخبار مهاجرتی، ادامه تحصیل، مهاجرت کاری، مهاجرت سرمایه گذاری، ثبت شرکت، تمکن مالی را می توانید اینجا بخوانید. اخبار بروز مهاجرتی را فقط از طریق موسسه رهپویان راه تازه پیگیری کنید. آخرین قوانین و آیین نامه های وزارت بهداشت، لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای تحصیل رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را می توانید در این بخش دنبال کنید.

موسسه رهپویان راه تازه - ادامه تحصیل پزشکی و غیرپزشکی-مهاجرت کاری-سرمایه گذاری