بخش تحصیل رشته های علوم پزشکی در فرانسه

تحصیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی در فرانسه تحت مقرراتی است که به طور مشترک توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت تصویب شده است. تحصیلات پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی در فرانسه توسط دانشکده های پزشکی دانشگاه های فرانسه در دوسطح تئوری و عملی انجام می شود. اعتبار پزشکی فرانسه در سطح بین المللی را میتوان از 13 برنده جایزه نوبل در شاخه فیزیولوژی و یا کشفیات بسیار بزرگ در رشته پزشکی شناخت بطوریکه نزدیک به 80 پزشکان فرانسوی از سال 1950 تا 2011 موفق به کشفیات یا یافته های بزرگ پزشکی شده اند.

همچنین اعتبار دانشگاه های فرانسه برای تحصیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی بسیار مناسب است ضمن اینکه باید بخاطر داشته باشید تحصیل این رشته ها در فرانسه به زبان فرانسوی است. پس اگر به هر دلیلی تحصیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی در فرانسه را مدنظر دارید و از شرایط گرفتن پذیرش از دانشگاه ها یا روال اخذ ویزا اطلاع ندارید می توانید به کارشناسان موسسه رهپویان راه تازه تماس بگیرید.

حامیان راه تازه آیریک

09173089575 07191009575