بخش تحصیل رشته های علوم پزشکی در مجارستان

مجارستان بیش از یک دهه است که به اتحادیه اروپا پیوسته و همینطور یکی از کشور های عضو شینگن نیز هست. در مقوله ی آموزش عالی، دستاورد مهم و با ارزش اروپائیان این بود که بتوانند سیستم آموزشی هماهنگ و منسجمی را در سرتاسر اروپا تضمین کنند. در نتیجه این ابتکار و مجموعه نشست هایی تحت عنوان Bologna Process، تصمیم به ایجاد منطقه تحصیلات عالی گرفته شدکه مجارستان هم یکی از اعضای آن است. پس بهمین علت مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه های مجارستان در تمامی رشته ها از جمله رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی مورد تایید تمامی کشورهای اروپایی بعلاوه انگلستان می باشد.

جدای از این 4 دانشگاه مجاری از جمله دانشگاه سملوایز، دانشگاه دبرسن، دانشگاه پچ و دانشگاه سگد همواره در رنکیگ های بین المللی رتبه زیر 200 را دارند که نشان از اعتبار بین المللی دانشگاه های مجارستان است. همچنین از آنجاییکه تحصیل رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مجارستان به زبان انگلیسی است، سالیانه دانشجویان بسیاری برای ادامه تحصیل رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به مجارستان می روند. پس اگر به هر دلیلی تحصیل تحصیل رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی یا پیراپزشکی در مجارستان را مدنظر دارید و از شرایط گرفتن پذیرش از دانشگاه ها یا روال اخذ ویزا اطلاع ندارید می توانید به کارشناسان موسسه رهپویان راه تازه تماس بگیرید.

حامیان راه تازه آیریک

09173089575 07191009575